Cần tài lái ủi đi làm luôn hoặc sau dịch làm tại Bắc Giang

Thỏa thuận
Ngành nghề: Quản lý
Mức lương: Thỏa thuận
Nơi làm việc: Bắc Giang

Dương Thành Đức

Đang online

Cần tài lái ủi đi làm luôn hoặc sau dịch liên hệ 0987745526. Yêu cầu biết chăm sóc bảo dưỡng máy và làm đc mặt bằng