Đăng ký | Đăng nhập
5 Công Nhân Cơ Khí - Điện - Tự Động Hóa Tại Hà Nội
10.000.000 ~ Thỏa thuận
Ngày cập nhật: 12/03/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Và Phát triển Kỹ thuật An Việt

1

YRS

Hà Nội
gold
Người liên hệ:
Xem số điên thoại
NỘI DUNG
YÊU CẦU HỒ SƠ
Công việc khác
Loading...
Loading...
Đăng tin của bạn