[HÀ NAM] NAM - VẬN HÀNH MÁY BẾ GIẤY CÓ KINH NGHIỆM VẬN HÀNH MÁY CÓ CHỨC NĂNG CẮT, TẠO HẰN, ĐỤC LỖ..

Thỏa thuận
Ngành nghề: Thợ sửa chữa
Mức lương: Thỏa thuận
Nơi làm việc: Hà Nam

MS Yến

Đang online

[HÀ NAM] NAM - VẬN HÀNH MÁY BẾ GIẤY CÓ KINH NGHIỆM VẬN HÀNH MÁY CÓ CHỨC NĂNG CẮT, TẠO HẰN, ĐỤC LỖ...

Làm Tại khu công nghiệp Hòa Mạc - Hà Nam 

Liên hệ  0983-902-590