Mô tả chi tiết sản phẩm

Mũi Khoan Gài KingTom MKGKT

Xuất xứ: Đức

Mũi khoan gài KingTom size:
6li x 110m
6li x160m
8li x 110m
8li x 160m
8li x 210m
10li x 110m
10li x 160m
10li x 210m
12li x 110m
12li x 160m
12li x 210m
14li x 310m
16li x 310m
18li x 310m
20li x 310m
22li x 310m