Mô tả chi tiết sản phẩm

Bán Trạm Trộn Bê Tông Nhựa Nóng Asphalt 120T/h Mới Tại Hà Nội

Trạm bê tông nhựa nóng (BTNN) là một tổng thành gồm nhiều thiết bị và cụm thiết bị và mỗi cụm thiết bị đều làm việc nhịp nhàng để trộn các hạt cát đá nóng, nhựa đường với phụ gia nóng đã được định lượng theo tỉ lệ quy định rồi cho ta sản phẩm là bê tông nhựa nóng.

    Tính chất và chất lượng của BTNN phụ thuộc vào thành phần cấp phối, cỡ hạt, cường độ hạt và tỉ lệ nhựa đường, đồng thời ảnh hưởng của nhiệt độ và chế độ trộn

   Với yêu cầu về chất lượng bê tông, trạm đã bảo đảm được những yêu cầu sau:

+ Độ trộn đều mà năng suất cao

+ Nhiệt độ trong các bộ phận ra nhiệt như sấy vật  liệu, nấu nhựa đều được khống chế tự động có điều khiển từ xa

+ Hệ thống cân đong được tự động hoàn toàn bằng các thiết bị điện tử có độ chính xác cao về thành phần cốt liệu trộn

+ Kết cấu trạm gọn nhẹ, tiêu hao nhiên liệu ít

Ngoài ra trạm còn bảo đảm được vấn đề về ô nhiễm môi trường, khả năng thu hạt bụi rất cao.

Trạm trộn BTNN có năng suất từ (30 - 150) tấn/ giờ.

SẢN PHẨM CÙNG NHÀ CUNG CẤP

Sản phẩm tương tự