Tập đoàn Than-khoáng sản: Đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao đời sống công nhân

1 năm trước Nguồn: Báo Chính Phủ

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn Than-khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hiện thực hoá các chỉ tiêu thành các con số tăng trưởng ấn tượng, thể hiện trên nhiều dấu ấn nổi bật.

Tiền lương bình quân đạt 12,7 triệu đồng/người-tháng, tăng 36% so với mức 9,3 triệu đồng/người/kỳ đầu nhiệm kỳ. Ảnh: VGP.

Tăng trưởng cao nhất trong khối ngành công nghiệp khai khoáng

Đầu tiên, phải kể đến những kết quả quan trọng mà Đảng bộ TKV đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ và thực hành dân chủ cơ sở, kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng các cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với công tác nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và người lao động; góp phần ổn định chính trị, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về sản xuất kinh doanh, trong 5 năm (2016-2020), tổng doanh thu Tập đoàn dự kiến đạt 613,9 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17,9 nghìn tỷ đồng, bình quân 3,6 nghìn tỷ đồng/năm.

Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84,5 nghìn tỷ đồng, bình quân 16,9 nghìn tỷ đồng/năm. Năng suất lao động tăng bình quân 12%/năm. Tốc độ tăng tiền lương bình quân 9,2%/năm.

Đặc biệt năm 2019, TKV đạt tăng trưởng ấn tượng. Đây là kết quả được Bộ Công Thương đánh giá: “Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam là đơn vị đạt tăng trưởng cao nhất trong khối ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam”.

Trong giai đoạn này, TKV triển khai thành công chương trình “3 hoá” - cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa - bằng việc đổi mới và thúc đẩy mạnh mẽ công tác phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Việc đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hoá đã góp phần giảm tỉ lệ tổn thất tài nguyên trong khai thác hầm lò từ 23,5% xuống 20% và trong khai thác lộ thiên từ 4,9% xuống 4,3%. Đồng thời năng suất lao động tăng lên. Cụ thể, năng suất lao động toàn Tập đoàn tính theo giá trị tăng bình quân 12%/năm.

Công tác hoàn thiện mô hình tổ chức gắn với tái cơ cấu lao động, trong giai đoạn 2016-2020, TKV đã hoàn thành cổ phần hóa 11 đơn vị thành viên (trong đó có 3 tổng công ty lớn); hoàn thành việc thoái vốn tại 14 công ty con, công ty liên kết. Hiện tại, mô hình tổ chức của TKV đã tinh gọn và chuyên môn hóa cao hơn; số lượng đơn vị thành viên đã giảm từ 88 đơn vị xuống còn 65 đơn vị. 

Tổng số lao động đã giảm từ 118.000 người năm 2016 xuống còn 97.500 năm 2018. Hiện tại, tổng số lao động của TKV tiếp tục giảm còn 96.500 người.

Công tác đổi mới quản trị doanh nghiệp, đổi mới tư duy điều hành 3 mỏ lộ thiên lớn vùng Cẩm Phả. Năm 2019, TKV đã thực hiện việc chuyển đổi thành công bước đầu từ mô hình “sản xuất than” sang mô hình “vừa sản xuất - vừa thương mại than”, đảm bảo cung ứng đủ than cho các hộ tiêu thụ ký hợp đồng với TKV.

Công nhân làm việc tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên. 

Đời sống cán bộ được nâng cao

Cùng với sự tăng trưởng về hiệu quả sản xuất kinh doanh, đời sống của cán bộ công nhân toàn Tập đoàn không ngừng được cải thiện, nâng cao. Tiền lương bình quân đạt 12,7 triệu đồng/người-tháng, tăng 36% so với mức 9,3 triệu đồng/người/kỳ đầu nhiệm kỳ. Riêng công nhân hầm lò đạt bình quân 18 triệu đồng/tháng. Số thợ mỏ có thu nhập cao trên 300, 400 triệu đồng/năm tăng cao. Các chính sách về bảo hiểm, chế độ độc hại đã được các cơ quan quản lý quan tâm giải quyết.

Về bảo vệ môi trường, TKV cơ bản giải quyết những tác động của quá trình khai thác tới môi trường. Bình quân mỗi năm, TKV giành kinh phí 1.000 tỷ đồng chi trực tiếp cho công tác bảo vệ môi trường, hàng chục nghìn tỷ đồng để đầu tư đổi mới công nghệ khai thác than, cơ giới hóa sản xuất, đầu tư các tuyến băng tải vận chuyển than, quy hoạch, sắp xếp hiện đại hóa các cảng than, kho than chế biến tập trung, qua đó tích cực giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

TKV và các đơn vị đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, tập trung vào các mục tiêu: thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh, thi đua bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất, thi đua giành năng suất kỷ lục, dẫn đầu Tập đoàn, thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và thi đua chăm lo đời sống người lao động.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tại TKV đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ công nhân viên, Đảng viên, học tập Bác không chỉ ở đức tính cần kiệm, nói đi đôi với làm, tinh thần tự lực, tự cường mà còn rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống ngay từ trong công việc, quan hệ, ứng xử hằng ngày, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, chung sức chung lòng khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với các hoạt động an sinh xã hội, TKV tiếp tục hỗ trợ số tiền hơn 55 tỷ đồng cho 3 huyện nghèo gồm: Mèo Vạc (Hà Giang), Ba Bể (Bắc Kạn), Đam Rông (Lâm Đồng) theo chương trình 30A của Chính phủ. Bên cạnh đó, TKV đặc biệt quan tâm và thường xuyên hỗ trợ cho các xã nghèo thuộc các huyện biên giới, hải đảo của địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo tại địa phương như: Quảng Ninh, Thái Bình, Lâm Đồng, Đắk Nông…

Tiêu thụ than tại Cảng Cửa Ông.

Phát huy truyền thống "kỷ luật và đồng tâm", trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TKV đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ TKV bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ là lãnh đạo Tập đoàn các Công ty TKV hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030 góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; bảo đảm đủ việc làm và thu nhập của người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau: Tổng doanh thu đạt 760 nghìn tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện giai đoạn 2015-2020, bình quân tăng 5%/năm). Lợi nhuận 17,5 nghìn tỷ đồng, bình quân 3,5 nghìn tỷ đồng/năm. Nộp ngân sách tăng 5%/năm. Tổng giá trị đầu tư 76,9 nghìn tỷ đồng, bình quân 15,4 nghìn tỷ đồng/năm.

Năng suất lao động tăng 6-7%/năm. Bảo đảm đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 5-7%/năm. Chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi và nhà ở cho người lao động.

Lúa tím MS2019 Master Ruma thích nghi tốt trên đất Vĩnh Long

Đến nay, qua 3 vụ sản xuất khảo nghiệm trên 35 ha, lúa tím MS2019 Master Ruma thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương.

1 năm trước

Dầu diệt khuẩn sinh học: Ý tưởng từ… thịt trâu gác bếp

GD&TĐ - Mộc là tên một sản phẩm bắt nguồn ý tưởng từ… thịt trâu gác bếp. Nó là một loại dầu sinh học từ rơm rạ, bã mía, phụ phẩm nông nghiệp…

1 năm trước

“Bơm” 17.500 tỷ đồng phát triển nông nghiệp ĐBSCL bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) thực hiện thời gian qua đã làm thay đổi diện mạo nông thôn của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhiều hoạt động sản xuất, văn hóa, du lịch cộng đồng, bảo vệ môi trường được tổ chức hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

1 năm trước

Hiệu quả từ cây, con giống chất lượng cao

Hà Nội đang thực hiện mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2020 đạt 4,12% trở lên và phát triển bền vững trong các năm tiếp theo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, một trong những giải pháp hiệu quả của ngành Nông nghiệp Thủ đô là tập trung khảo nghiệm, thử nghiệm, chọn lọc đưa các giống cây trồng, vật nuôi, có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất.

1 năm trước

Quảng Ngãi: Nắng hạn cỡ nào mà ngân sách chi tiền tỷ để đào giếng lấy nước cho dân dùng?

Trước tình trạng nắng nóng khốc liệt kéo dài nhiều tháng qua, dẫn đến hàng loạt giếng nước sinh hoạt tại nhiều khu dân cư trơ đáy, vì vậy chính quyền thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã chi ngân sách hơn 2 tỷ đồng để khoan giếng, lấy nước sinh hoạt cho người dân địa phương này

1 năm trước

Sản xuất nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch

Sáng 2.7, HTX Chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Phù Mỹ (xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) tổ chức lễ khánh thành một số công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án sản xuất nông nghiệp sinh thái bền vững và trụ sở mới của HTX.

1 năm trước

Tổng Công ty CP Vật tư nông nghệp Nghệ An: Nhà đầu tư chiến lược của nhiều đơn vị

Sau cổ phần hóa, Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An là đơn vị hiếm hoi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giữ vững thương hiệu, phát triển mạnh mẽ và thâu tóm nhiều công ty khác.

1 năm trước

Rừng Mồng Gà tơi tả sau 2 đêm bùng cháy

Đám cháy rừng Mồng Gà xã Sơn Trà, huyện Hương Trà lan rộng và bùng phát giữ dội bất chấp nỗ lực chữa cháy suốt đêm của hàng trăm người.

1 năm trước