Đăng ký | Đăng nhập

Quảng Nam chi hơn 190 tỷ phát triển hạ tầng giao thông các huyện miền núi

03/01/2020
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định triển khai 9 dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi, với tổng kinh phí hơn 190 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND các huyện: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn và các sở, ngành liên quan, triển khai 9 dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi, với tổng kinh phí hơn 190 tỷ đồng.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện nêu trên chịu trách nhiệm tổ chức khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, hoàn chỉnh Đề án phát triển vùng nguyên liệu (hoặc vùng sản xuất), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Đề án phát triển vùng nguyên liệu (vùng sản xuất) và các ngành liên quan; thẩm định nguồn vốn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Trên cơ sở đó, lập hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng công trình, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

anh ha tnag

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Đồng thời tổ chức thực hiện Đề án phát triển vùng nguyên liệu (vùng sản xuất), đồng thời, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam hướng dẫn UBND các huyện lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định; chủ trì lấy ý kiến các ngành liên quan về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình, tính khả thi của Đề án phát triển vùng nguyên liệu (hoặc vùng sản xuất) và thẩm định nguồn vốn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành liên quan trong việc thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh khi dự án đảm bảo hồ sơ thủ tục.

Cùng với đó chủ trì theo dõi, giám sát, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu ở các địa phương; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và HĐND tỉnh.

Các sở Sở Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, tham gia góp ý về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và Đề án phát triển vùng nguyên liệu (vùng sản xuất).

Hai sở trên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật và theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện của các địa phương.

Các tin khác
04/08/2020
Vấn đề xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Metro đã được đặt ra từ lâu, song do cần nhân lực và cần kinh phí lớn nên chưa thực hiện được.
04/08/2020
Tàu Amoy Dream vào cảng Gianh, lực lượng chức năng đã làm các thủ tục cách ly theo quy định đối với 21 thuyền viên Trung Quốc để phòng Covid-19.
04/08/2020
Chiến dịch vận tải hè mới được khoảng 10 ngày, dịch Covid-19 lại bùng phát trở lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch chạy tàu.
04/08/2020
Đường sắt giảm tần suất tàu Sài Gòn - Nha Trang, dừng hàng chục đoàn tàu Sài Gòn - Phan Thiết do ảnh hưởng dịch Covid-19.
03/08/2020
Cầu Thanh Sơn bắc qua sông Đồng Nai với kinh phí 138 tỷ đồng vừa được khởi công sẽ giúp người dân chấm dứt cảnh xếp hàng chờ phà.
Đăng tin của bạn