Lạng Sơn quy hoạch phát triển đô thị với tầm nhìn đến năm 2045

5 tháng trước Nguồn: Báo Xây Dựng

(Xây dựng) – Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển đô thị toàn quốc và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh, gắn với nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân với tầm nhìn đến năm 2045.

Lạng Sơn quy hoạch phát triển đô thị với tầm nhìn đến năm 2045
Dự án căn hộ chung cư Apec Diamond Park Lạng Sơn.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về đô thị

Trong những năm qua, ngành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn luôn bám sát dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 06-NQ/TW, tổ chức thực hiện quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Lạng Sơn.

Với hướng phát triển đô thị, Lạng Sơn đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2025 đạt khoảng 30%; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5-1,9%; tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11-16%; diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6-8m2; diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 35m2.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay toàn tỉnh có 14 đô thị (gồm: 01 đô thị loại II - thành phố Lạng Sơn mở rộng; 12 đô thị loại V hiện hữu, 01 đô thị mới Bắc Lệ - Tân Thành, huyện Hữu Lũng); phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chính của đô thị loại II thành phố Lạng Sơn mở rộng và một số tiêu chí đô thị thông minh đối với thành phố Lạng Sơn. 100% các đô thị hiện có và các đô thị mới có quy hoạch chung; 50% diện tích đất xây dựng đô thị, khu chức năng có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; 90% tổng số xã trên địa bàn tỉnh (khoảng 162 xã) được lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã; hoàn thành 06 quy hoạch xây dựng vùng huyện (gồm quy hoạch xây dựng vùng huyện: Đình Lập, Lộc Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Lãng, Tràng Định); các đô thị và điểm dân cư nông thôn lập quy chế quản lý kiến trúc.

Bên cạnh đó, đã hoàn thành một số khu đô thị đang triển khai và thu hút đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư mới, khu tái định cư tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Chỉnh trang lại các đô thị hiện hữu, tỷ lệ các tuyến đường, phố tại các phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh hằng năm tăng lên.

Sắp xếp, điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính đối với thành phố Lạng Sơn theo Nghị quyết số 81-NQ/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.

Về hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%, hoàn thiện chỉnh trang, bó gọn cáp ngoại vi viễn thông 100% các trục đường chính của đô thị, đồng thời bổ sung mục tiêu ngầm hóa hệ thống điện tại các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường mới để đảm bảo ngầm hóa đồng bộ hệ thống điện và hạ tầng viễn thông.

Tiếp tục đẩy mạnh nguồn lực phát triển

Lạng Sơn đặt ra mục tiêu toàn tỉnh đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2030 đạt khoảng 40%; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đến năm 2030 đạt khoảng 1,9-2,3%; tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 16-24%; diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 8-10m2; diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 35m2 trở lên; phấn đấu xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị thông minh, kết nối với mạng lưới đô thị thông minh của khu vực và quốc gia.

Theo đó, số lượng đô thị toàn tỉnh có 17 đô thị (gồm: Phấn đấu đạt một số tiêu chí của đô thị loại I - thành phố Lạng Sơn là đô thị thông minh; 03 đô thị loại IV: Đô thị Hữu Lũng, đô thị Đồng Mỏ - Chi Lăng, đô thị Lộc Bình; 13 đô thị loại V); hoàn thành 100% quy hoạch xây dựng vùng huyện; 100% các đô thị và điểm dân cư nông thôn lập quy chế quản lý kiến trúc; 100% diện tích đất xây dựng đô thị, khu chức năng có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; 100% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới được lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã. Tiếp tục hoàn thành một số khu đô thị đang triển khai và thu hút đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư mới hiện đại, xanh, sạch và văn minh, chỉnh trang các đô thị hiện hữu.

Sắp xếp, thành lập thị xã Hữu Lũng trên cơ sở huyện Hữu Lũng và các đơn vị hành chính liền kề; sắp xếp đối với cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 100%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 95%.

Lạng Sơn hướng tới tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa tối thiểu bằng tỷ lệ đô thị hóa trung bình của cả nước. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các khu vực, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh. Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát triển theo hướng hiện đại với các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỉ trọng lớn phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh; phát triển du lịch và nông lâm nghiệp; khai thác hiệu quả và bền vững các công trình văn hóa, lịch sử. Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I của thành phố Lạng Sơn đến năm 2045. Nghiên cứu, sắp xếp, thành lập thị xã Lộc Bình trên cơ sở huyện Lộc Bình và các đơn vị hành chính liền kề; sắp xếp thành lập các thị trấn mới tại các huyện theo định hướng quy hoạch hệ thống đô thị đến năm 2045 tỉnh Lạng Sơn.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Nguyễn Duy Đông – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn cho biết: Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, trong đó tập trung vào Nghị quyết số 06-NQ/TW phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, xác định công tác quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị.

Cũng theo ông Nguyễn Duy Đông, tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, thực hiện cơ chế chính sách trong quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

“Để tập trung xây dựng phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh bền vững và đồng bộ về mạng lưới, cùng với phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị, đẩy mạnh huy động nguồn lực trong công tác lập quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Duy Đông cho biết thêm.

Quảng Ngãi: Thông qua quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ rộng 3.396ha

(Xây dựng) - Sáng 22/9, tại Kỳ họp 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, các đại biểu đã thông qua quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Bình Thanh.

7 ngày trước

Xây dựng Việt Trì xứng tầm là thành phố trung tâm tỉnh Phú Thọ, cực phát triển phía Tây Bắc Thủ đô

(Xây dựng) – Ngày 21/9, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

7 ngày trước

Cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng cho ngành Kiến trúc Việt Nam

(Xây dựng) – Đây là ý kiến của Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc (Bộ Xây dựng), TS.KTS Hồ Chí Quang khi phát biểu dẫn đề tại Hội thảo chuyên đề “Phát triển kiến trúc bền vững – Thích ứng với biến đổi khí hậu”, chiều 8/9.

19 ngày trước

Mê Linh (Hà Nội): Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Xây dựng) - Ngày 9/9, UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị báo cáo quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

19 ngày trước

Thái Nguyên: Hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết Khu bến tàu du lịch Hồ Núi Cốc

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ký ban hành quyết định hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu bến tàu du lịch Hồ Núi Cốc và khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, nhà hàng ăn uống và khu neo đậu tàu, trạm sửa chữa bảo dưỡng tàu.

19 ngày trước

Thanh Hóa: Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng huyện Cẩm Thủy

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3195/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

19 ngày trước

Quảng Trị: Phát triển huyện Hải Lăng trở thành thị xã trước năm 2040

(Xây dựng) – Ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký và ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đến năm 2040, định hướng đến 2050.

19 ngày trước

Bắc Giang lập quy hoạch cụm công nghiệp xanh hơn 77ha

(Xây dựng) - UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan Bái có diện tích hơn 77ha ở huyện Hiệp Hòa.

19 ngày trước