Kinh phí lập Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp do ngân sách địa phương bảo đảm

8 tháng trước Nguồn: Báo Xây Dựng

(Xây dựng) – Từ 01/8/2020, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó điểm nhấn là công tác Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp.

kinh phi lap quy hoach phat trien cum cong nghiep do ngan sach dia phuong bao dam

Ảnh minh họa.

Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Ngoài việc khuyến khích, ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp khi có hồ sơ đáp ứng theo quy định, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP còn bổ sung thêm các nội dung như: Trong quá trình thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, Sở Công Thương báo cáo UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư để chấm điểm (thang điểm 100) cho các tiêu chí như: Phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 15 điểm); Phương án quản lý, bảo vệ môi trường cụm công nghiệp (tối đa 15 điểm); Năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã (tối đa 30 điểm) và phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (tối đa 40 điểm).

Nếu có số điểm từ 50 trở lên thì được UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Trường hợp dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp theo hình thức đối tác công tư thì lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Nghị định số 66/2020/NĐ-CP cũng đặc biệt nhấn mạnh đến công tác quy hoạch cụm công nghiệp bằng việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 từ “Phương án phát triển cụm công nghiệp” thành “Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp”. Trong đó, có các nội dung về: Căn cứ lập Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp gắn với các nội dung về Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch các ngành, sản phẩm, lĩnh vực có liên quan khác trên địa bàn; Nhu cầu diện tích mặt bằng để thu hút, di dời các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; Khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp trên địa bàn.

Nội dung Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp gồm cơ sở căn cứ pháp lý, sự cần thiết xây dựng quy hoạch; Đánh giá, dự kiến nhu cầu phát triển các ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các yếu tố tác động đến phát triển cụm công nghiệp; nhu cầu mặt bằng của các tổ chức, cá nhân đầu tư vào cụm công nghiệp; Đánh giá hiện trạng, tiến độ triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Định hướng phân bố, phát triển các cụm công nghiệp, luận chứng quy hoạch từng cụm công nghiệp; Đánh giá hiện trạng môi trường, công tác quản lý môi trường của các cụm công nghiệp đã thành lập trên địa bàn; Dự báo tác động, biện pháp xử lý môi trường của các cụm công nghiệp dự kiến quy hoạch; Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp; các giải pháp về cơ chế, chính sách, khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư; phương án tổ chức thực hiện quy hoạch; Dự kiến danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp theo các phương án; Lựa chọn một phương án và thể hiện trên bản đồ quy hoạch.

Nội dung Điều 5 của Nghị định số 66/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ kinh phí lập Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp do ngân sách địa phương bảo đảm, thực hiện theo quy định hiện hành.

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh được lập cho mỗi giai đoạn 10 năm, có xét triển vọng 10 năm tiếp theo và được công bố chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt.

Thanh Nga

Quảng Trị: Định hướng quy hoạch xây dựng thị trấn Cửa Việt lên quy mô thị xã

(Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp nhằm nghe Sở Xây dựng báo cáo định hướng chiến lược phát triển khu vực ven biển, trong đó có định hướng quy hoạch xây dựng thị trấn Cửa Việt lên quy mô thị xã.

12 giờ trước

Quảng Ninh muốn sớm tháo gỡ những bất cập trong quản lý Nhà nước về xây dựng

(Xây dựng) - Vừa qua, Thứ trưởng Lê Quang Hùng thực tế hiện trường về quy hoạch, xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương địa phương có nhiều thành tích trong quy hoạch, xây dựng, đồng thời lắng nghe những kiến nghị cơ sở pháp lý trong quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương.

20 giờ trước

Hậu Giang: Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch Khu dân cư Đông Bắc đô thị Vị Thanh

(Xây dựng) – Vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang đã có quyết định về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Đông Bắc đô thị Vị Thanh.

2 ngày trước

Quảng Ninh: Xây dựng đồng bộ các quy hoạch, hướng tới phát triển đô thị thông minh

(Xây dựng) - Những năm qua, công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị của Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị toàn tỉnh Quảng Ninh phát triển theo mô hình chuỗi đô thị, là động lực phát triển kinh tế của miền Bắc và cả nước, phát huy vai trò hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, đáp ứng mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

2 ngày trước

Vĩnh Phúc: Chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch

(Xây dựng) - Những năm qua, hạ tầng đô thị của tỉnh Vĩnh Phúc được quan tâm đầu tư xây dựng, những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn được triển khai. Góp phần hình thành diện mạo mới của đô thị Vĩnh Phúc từng bước hiện đại, văn minh, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

3 ngày trước

Những ngôi đình cổ mang kiến trúc dân gian độc đáo nhất đồng bằng Bắc Bộ

Những ngôi đình cổ xứ Đoài và xứ Kinh Bắc luôn được coi là di sản kiến trúc dân gian quý báu, tạo nên giá trị văn hóa riêng biệt, độc đáo cho vùng thôn quê đồng bằng Bắc Bộ.

5 ngày trước

Thứ trưởng Lê Quang Hùng thực tế công tác quy hoạch xây dựng ở Quảng Ninh

(Xây dựng) - Ngày 16/4, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã thực tế khảo sát hiện trường về quy hoạch, đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Ninh.

6 ngày trước

Thông báo thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc các nút giao trên địa bàn thành phố Hải Dương 

(Xây dựng) - UBND thành phố Hải Dương thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc các nút giao trên địa bàn thành phố. Cuộc thi được tổ chức nhằm chọn ra đơn vị có phương án thiết kế tối ưu, đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc, phát huy tối đa về ý tưởng thiết kế, công nghệ ứng dụng tiên tiến, hiện đại, đạt hiệu quả cao về chất lượng cũng như giá trị văn hóa và thẩm mỹ của công trình.

6 ngày trước