Đăng ký | Đăng nhập

Hướng dẫn vận hành máy xúc bánh lốp từ A - Z. Phần 12/12 : Cách đưa máy xúc lên xe phooc.

01/12/2018
Đưa máy xúc lên xe phooc là việc của người vận chuyển. Tuy nhiên nếu là máy của bạn thì bạn nên biết mà hỗ trợ bên vận chuyển để không để xảy ra những sự cố đáng tiếc trong quá trình vận chuyển máy. Hãy xem video này nhé.
Các tin khác
Đăng tin của bạn