Hướng Dẫn Tạo Gian Hàng Trên Website Hanoma.vn

3 năm trước Nguồn: HANOMA

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

HƯỚNG DẪN TẠO GIAN HÀNG TRÊN WEBSITE HANOMA.VN

 

Bạn đăng nhập vào tài khoản rồi tiến hành các bước như sau:

 

Bước 1: Chọn phần "Tạo mới gian hàng" như hình dưới đây

 

Bước 2: Lựa chọn hình ảnh cho logo & ảnh bìa gian hàng

- Ảnh logo nên chọn ảnh hình vuông có kích thước 250*250px (theo tỉ lệ 1:1)

- Ảnh bìa cho gian hàng nên chọn ảnh hình chữ nhật có kích thước 800*260 (theo tỉ lệ 3:1) - ảnh bìa thể hiện lĩnh vực kinh doanh hoặc đại diện cho doanh nghiệp

 

Bước 3: Điền các thông tin vào các ô yêu cầu

Trên đây là toàn bộ các bước thực hiện tạo gian hàng trên website hanoma.vn

 

 

 

Hướng Dẫn Đăng Tin Cho Thuê Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Cung Cấp Dịch Vụ Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Vật Tư Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Phụ Tùng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Sản Phẩm Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước