Hướng Dẫn Đăng Tin Cung Cấp Dịch Vụ Trên Website Hanoma.vn

3 năm trước Nguồn: HANOMA

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE HANOMA.VN

 

Đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang chủ hanoma.vn

 

Bước 1: Chọn phần "Quản lý gian hàng"

 

 

Bước 2: Chọn phần "Quản lý sản phẩm"

 

Bước 3: Chọn phần "Đăng sản phẩm mới"

 

Bước 4: Chọn mục "Đăng tin dịch vụ"

 

 

Bước 5:

- Chọn ảnh đại diện cần thể hiện cho dịch vụ cung cấp của bạn.

- Chọn các mô tả khác (tối đa 20 ảnh).

 

Bước 6: Điền thông tin chi tiết về dịch vụ cung cấp

 

Bước 7: Chọn nút "Đăng bài"

Màn hình xuất hiện như hình dưới đây

 

Như vậy là bạn đã đăng tin cung cấp dịch vụ thành công trên sàn TMĐT hanoma.vn

Bạn cần chờ để được duyệt tin đăng cung cấp dịch vụ.

Hướng Dẫn Đăng Tin Cho Thuê Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Vật Tư Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Phụ Tùng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Sản Phẩm Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Tạo Gian Hàng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước