Hướng Dẫn Đăng Tin Cho Thuê Trên Website Hanoma.vn

3 năm trước Nguồn: HANOMA

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN CHO THUÊ TRÊN WEBSITE HANOMA.VN

 

Tiến hành đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trên sàn Thương Mại Điện Tử Hanoma.vn

 

Bước 1: Chọn phần "Quản lý gian hàng"

 

 

Bước 2: Chọn mục "Quản lý sản phẩm"

 

 

Bước 3: Chọn mục "Đăng tin cho thuê"

 

 

Bước 4:

- Chọn ảnh đại diện cho thiết bị cần cho thuê (ảnh thể hiện tổng thể thiết bị).

- Chọn các ảnh khác về thiết bị (tối đa là 20 ảnh).

 

Bước 5: Điền các thông tin về thiết bị cần cho thuê trên hanoma.vn

 

 

Bước 6: Chọn nút "Đăng tin"

 

 

Như vậy là bạn đã đăng tin cho thuê thiết bị thành công.

Chờ tin được duyệt là sẽ hiển thị trong gian hàng của bạn.

Hướng Dẫn Đăng Tin Cung Cấp Dịch Vụ Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Vật Tư Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Phụ Tùng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Sản Phẩm Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Tạo Gian Hàng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước