Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Vật Tư Trên Website Hanoma.vn

3 năm trước Nguồn: HANOMA

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN BÁN VẬT TƯ TRÊN WEBSITE HANOMA.VN

 

Đầu tiên hãy đăng nhập vào tài khoản trên trang chủ của website hanoma.vn

 

Bước 1: Chọn phần "Quản lý gian hàng"

 

 

Bước 2: Chọn phần "Quản lý sản phẩm"

 

 

Bước 3: Chọn mục "Bán vật tư"

 

 

Bước 4:

- Đăng ảnh đại diện của vật tư (ảnh thể hiện rõ nhất về vật tư cần bán).

- Chọn các ảnh khác về vật tư (tối đa 20 ảnh).

Bước 5: Điền các thông tin mô tả về vật tư

 

Bước 6:

- Chọn ngành vật tư phù hợp với thiết bị.

- Thêm thông tin mô tả thêm về vật tư cần đăng bán.

 

Bước 7: Chọn nút "Đăng bài"

 

 

Như vậy là đã hoàn thành việc đăng tin bán vật tư trên website hanoma.vn

Bạn chờ để duyệt tin đăng tin bán vật tư là sẽ hiển thị trong gian hàng của bạn.

Hướng Dẫn Đăng Tin Cho Thuê Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Cung Cấp Dịch Vụ Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Phụ Tùng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Sản Phẩm Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Tạo Gian Hàng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước