Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Sản Phẩm Trên Website Hanoma.vn

27 ngày trước Nguồn: HANOMA

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN BÁN SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE HANOMA.VN

 

Bước 1: Tiến hành đăng nhập vào tài khoản đã có trên trang chủ của hanoma.vn

Bước 2: Chọn vào mục "Quản lý gian hàng"

 

Bước 3: Chọn mục "Quản lý sản phẩm"

 

Bước 4: Chọn "Đăng sản phẩm mới"

 

 

Bước 5:  Chọn mục "Bán thiết bị"

 

 

Bước 6: Chọn ảnh đại diện & ảnh mô tả sản phẩm

 

Bước 7:

Bước 8:

 

Hướng Dẫn Đăng Tin Cho Thuê Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

25 ngày trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Cung Cấp Dịch Vụ Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

25 ngày trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Vật Tư Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

25 ngày trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Phụ Tùng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

25 ngày trước

Hướng Dẫn Tạo Gian Hàng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

27 ngày trước

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

27 ngày trước