Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Sản Phẩm Trên Website Hanoma.vn

3 năm trước Nguồn: HANOMA

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN BÁN SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE HANOMA.VN

 

Bước 1: Tiến hành đăng nhập vào tài khoản đã có trên trang chủ của hanoma.vn

Bước 2: Chọn vào mục "Quản lý gian hàng"

 

Bước 3: Chọn mục "Quản lý sản phẩm"

 

Bước 4: Chọn "Đăng sản phẩm mới"

 

 

Bước 5:  Chọn mục "Bán thiết bị"

 

 

Bước 6: Chọn ảnh đại diện & ảnh mô tả sản phẩm

 

Bước 7:

Bước 8:

 

Hướng Dẫn Đăng Tin Cho Thuê Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Cung Cấp Dịch Vụ Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Vật Tư Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Phụ Tùng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Tạo Gian Hàng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước