Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Phụ Tùng Trên Website Hanoma.vn

3 năm trước Nguồn: HANOMA

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN BÁN PHỤ TÙNG TRÊN WEBSITE HANOMA.VN

 

Đầu tiên đăng nhập vào Tài khoản đã đăng ký

Bước 1: Chọn phần "Quản lý gian hàng" như hình dưới

 

 

Bước 2: Chọn "Quản lý sản phẩm"

 

Bước 3: Chọn phần "Bán phụ tùng"

 

 

Bước 4:

- Đăng ảnh đại diện của phụ tùng cần bán (Ảnh xem được tổng thể phụ tùng).

- Chọn các ảnh khác mô tả thêm về phụ tùng (Tối đa là 20 ảnh).

 

 

Bước 5:

- Điền đầy đủ các thông tin vào phần thông tin

- Chú ý các ô có ký hiệu "*" không được bỏ trống.

 

Bước 6

Trong phần phụ tùng lắp cho thiết bị có thể thêm cho nhiều thiết bị. Nhằm mục đích thuận tiện & dễ dàng cho phần tìm kiếm cụ thể của khách hàng.

 

 

Bước 7: Điền thông tin mô tả thêm cho phụ tùng

 

Bước 8: Chọn nút "Đăng bài"

 

Màn hình xuất hiện như hình vẽ thì đã hoàn thành việc đăng tin bán phụ tùng.

Chờ đợi tin được duyệt là sẽ hiển thị trong gian hàng.

 

Hướng Dẫn Đăng Tin Cho Thuê Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Cung Cấp Dịch Vụ Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Vật Tư Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Sản Phẩm Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Tạo Gian Hàng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước