Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Trên Website Hanoma.vn

3 năm trước Nguồn: HANOMA

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN WEBSITE HANOMA.VN

Bước 1:

- Chọn phần "Đăng ký" trên trang chủ hanoma.vn

- Nhập số điện thoại cần đăng ký (nên nhập chính xác số điện thoại để nhận mã OTP).

 

 

Bước 2:

- Điền chính xác số OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký

 

 

Bước 3:

- Nhập mật khẩu để đăng ký

 

Bước 4: Đăng nhập tài khoản

 Nhập chính xác số điện thoại & mật khẩu đã đăng ký lúc trước.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên website hanoma.vn 4

 

Bước 5: Điền thông tin yêu cầu vào các ô trống

 

 

Trên đây là toàn bộ 05 bước đăng ký và điền thông tin vào tài khoản đăng ký trên website Hanoma.vn

 

 

Hướng Dẫn Đăng Tin Cho Thuê Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Cung Cấp Dịch Vụ Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Vật Tư Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Phụ Tùng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Đăng Tin Bán Sản Phẩm Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước

Hướng Dẫn Tạo Gian Hàng Trên Website Hanoma.vn

Hướng dẫn dành cho phiên bản trên máy tính

3 năm trước