Điều khoản và điều kiện sử dụng

3 năm trước Nguồn:

Thông báo pháp lý của HANOMA.VN

 

QUÝ KHÁCH XIN ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các điều khoản sử dụng này, cùng với bất kỳ tài liệu nào được đề cập trong đó, đặt ra các điều khoản mà bạn có thể sử dụng trang web Hanoma.vn của chúng tôi ("trang web của chúng tôi"). Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý, bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao của các điều khoản này để tham khảo trong tương lai.

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng định kỳ: xin vui lòng kiểm tra trang này theo thời gian vì bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ ràng buộc bạn. Chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi trang web của mình theo thời gian để đảm bảo rằng nội dung trên trang web của chúng tôi là chính xác. Chúng tôi cố gắng cập nhật trang web của mình ngay sau khi chúng tôi nhận được nội dung mới, nhưng không thể đảm bảo bất kỳ khi nào các cập nhật này sẽ được thực hiện.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP CHUNG

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web của chúng tôi và trong nội dung được xuất bản trên đó. Những tác phẩm đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều ước trên khắp thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu. Bạn sẽ bồi thường theo luật Việt nam về KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI, TRÁCH NHIỆM, tố tụng và bất kỳ hậu quả khác gây ra từ việc vi phạm CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, NHƯ (HOÀN TOÀN BẰNG HÌNH THỨC VÍ DỤ) BẢN QUYỀN, THƯƠNG HIỆU, BẰNG SÁNG CHẾ, TRÍ TUỆ VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP  , CẠNH TRANH VÀ GIẢI QUYẾT CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH, BẠN CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHI ĐIỀU TRA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ SỬ DỤNG NỘI DUNG CỦA NÓ. 

 

 CHẤP THUẬN SỬ DỤNG

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi vì mục đích bất hợp pháp.

Bạn có thể in ra một bản sao và có thể tải xuống các bản trích xuất của bất kỳ trang nào từ trang web của chúng tôi chỉ để sử dụng cá nhân và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của bạn vào nội dung được đăng trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích thương mại.

Bạn không được sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc phần nào trên trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào và bạn không được sử dụng (a) bất kỳ hình minh họa, ảnh, video hoặc chuỗi âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa riêng biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào hoặc (b) bất kỳ văn bản nào riêng biệt với bất kỳ hình ảnh minh họa kèm theo, ảnh, video hoặc chuỗi âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào.

Bạn không được xóa bất kỳ chỉ dẫn nào về quyền sở hữu từ bất kỳ nội dung nào đến từ trang web của chúng tôi và không được nhận quyền sở hữu nội dung đó như của chính bạn hoặc của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web của chúng tôi vì mục đích thương mại mà không có giấy phép để làm như vậy từ chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

Bạn không được đăng bất kỳ bản sao hoặc nội dung tải xuống nào từ trang web của chúng tôi trên bất kỳ máy tính nối mạng nào hoặc xuất bản hoặc thực hiện bất kỳ tuyên bố nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến chúng (bao gồm cả tính chính xác).

Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ ngừng ngay lập tức và bạn phải, tùy chọn của chúng tôi, trả lại hoặc hủy mọi bản sao nội dung bạn đã tạo.

Bạn không được:

 • Truy cập hoặc cố gắng truy cập, các phần của trang web của chúng tôi không dành cho mục đích sử dụng công cộng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khu vực quản trị trang web);
 • Sửa đổi, điều chỉnh hoặc thiết kế ngược bất kỳ khía cạnh nào của trang web của chúng tôi;
 • Thực hiện mọi thao tác web, thu thập dữ liệu web, trích xuất dữ liệu web hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác;
 • Sử dụng phần mềm, robot, hoặc bất kỳ các phương tiện tự động nào khác để truy cập trang web của chúng tôi;
 • Sao chép, sửa đổi hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh, phân phối hoặc hiển thị công khai bất kỳ nội dung nào từ trang web của chúng tôi bao gồm tạo bất kỳ báo cáo hoặc bất kỳ tập hợp, bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào;
 • Bỏ qua bất kỳ biện pháp nào của chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc giới hạn quyền truy cập vào trang web của chúng tôi, bao gồm các tiêu đề loại trừ rô bốt của chúng tôi;
 • Cố gắng làm gián đoạn hoặc can thiệp vào trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào hoặc với việc người khác sử dụng trang web của chúng tôi hoặc sử dụng trang web của chúng tôi làm phương tiện làm gián đoạn hoặc can thiệp vào trang web hoặc mạng của chúng tôi;
 • Thăm dò, quét hoặc kiểm tra tính dễ bị tổn thương của các trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với chúng;
 • Cố tình làm hỏng bất kỳ dữ liệu, tài liệu hoặc nội dung nào có sẵn thông qua trang web của chúng tôi;
 • Chèn hoặc cố ý truyền hoặc phân phối vi-rút vào mạng và hệ thống máy tính của chúng tôi để gây hại cho trang web của chúng tôi, người dùng khác hoặc có khả năng làm cho trang web của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi hoặc dịch vụ của chúng tôi trở nên không ổn định;
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; hoặc là
 • Hỗ trợ, khuyến khích hoặc cho phép bất kỳ người nào khác thực hiện bất kỳ hành vi nào được mô tả ở trên.

Tất cả những điều trên đều bị cấm bất kể các phương tiện được sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, hacking hoặc bằng cách cài vào bất kỳ loại virus, mã độc hại hoặc phần mềm độc hại khác (vi-rút). Nếu vi phạm điều khoản này, bạn có thể phạm tội hình sự. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào như vậy đối với các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ ngừng ngay lập tức. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc vi-rút. Bạn chịu trách nhiệm về cấu hình ,các chương trình và nền tảng máy tính của bạn để truy cập trang web của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm chống vi-rút của riêng bạn.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ TẠM NGỪNG HOẶC RÚT TRANG CỦA CHÚNG TÔI

Trang web của chúng tôi được cung cấp miễn phí. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web đó sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc rút hoặc hạn chế sự sẵn có của tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi vì lý do kinh doanh và hoạt động. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo hợp lý về việc tạm ngưng hoặc rút tiền.

Bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các điều khoản sử dụng này cũng như các điều khoản và điều kiện áp dụng khác và họ tuân thủ chúng.

Chúng tôi không đại diện cho nội dung đó có sẵn trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi là thích hợp để sử dụng hoặc có sẵn tại địa điểm của bạn. Xin lưu ý rằng các hạn chế có thể được áp dụng dựa trên thẩm quyền. Vui lòng nhấp vào liên kết vị trí bên dưới để biết thêm chi tiết:

 

BẠN PHẢI GIỮ NHỮNG THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA BẠN AN TOÀN

Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp, mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của thủ tục bảo mật của chúng tôi, bạn phải xử lý thông tin đó một cách bí mật. Bạn không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, dù bạn đã chọn hoặc được chúng tôi phân bổ, vào bất kỳ lúc nào, nếu theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này.

Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai khác ngoài bạn biết mã nhận dạng hoặc mật khẩu người dùng của bạn, bạn phải nhanh chống liên hệ với chúng tôi

TẢI LÊN HOẶC ĐĂNG BÀI NỘI DUNG CHO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Bất cứ khi nào bạn sử dụng tính năng cho phép bạn tải lên hoặc gửi nội dung lên trang web của chúng tôi hoặc để liên hệ với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không truyền tải bất kỳ nội dung nào và bạn sẽ không hỗ trợ, khuyến khích hoặc cho phép người khác truyền tải mọi thứ, nội dung đe dọa, lăng mạ, quấy rối, thù hận, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc thường không liên quan đến chủ đề hoặc chủ đề được chỉ định hoặc bất kỳ nội dung bất hợp pháp hoặc gây khó chịu nào trên trang web của chúng tôi. Bất cứ lúc nào, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ bài đăng nào bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi nếu, theo ý kiến ​​của chúng tôi, bài đăng của bạn không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung. Mọi nội dung bạn tải lên trang web của chúng tôi sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Bạn giữ lại tất cả quyền sở hữu trong nội dung của mình, nhưng khi tải lên nội dung, tức là bạn đã cấp cho chúng tôi và những người dùng khác của trang web của chúng tôi giấy phép sử dụng, lưu trữ và sao chép nội dung đó và phân phối và cung cấp cho bên thứ ba.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sao lưu nội dung của mình. Chúng tôi có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng bất kỳ nội dung nào được bạn đăng tải hoặc tải lên trang web của chúng tôi cấu thành sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.


NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA CHÚNG TÔI

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm nội dung do người dùng khác của trang web tải lên, bao gồm cả bảng thông báo và phòng trò chuyện. Nội dung này chưa được chúng tôi xem xét, xác minh hoặc phê duyệt. Các chế độ xem được hiển thị bởi những người dùng khác trên trang web của chúng tôi không đại diện cho các chế độ xem hoặc giá trị của chúng tôi.

Nếu bạn muốn khiếu nại về nội dung do người dùng khác tải lên, vui lòng Liên hệ với chúng tôi .

 

BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Mặc dù chúng tôi thực hiện các nỗ lực hợp lý để cập nhật nội dung trên trang web của mình nhưng chúng tôi không đại diện, đảm bảo cho dù rõ ràng hay ngụ ý rằng nội dung trên trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật.

Các nội dung chứa trên trang web của chúng tôi và trong những liên kết với nó là hoàn toàn cho mục đích thông tin. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba chỉ được xuất bản trên trang web của chúng tôi để thuận tiện cho người dùng. Chúng tôi loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung phát sinh từ các nguồn của bên thứ ba và việc sử dụng nó. Chúng tôi có thể xuất bản các liên kết đến các trang web khác do chúng tôi điều hành trên trang web này. Truy cập vào các trang web này sẽ phải tuân theo các điều khoản sử dụng và chính sách riêng của từng trang web.

Nếu bạn là người dùng doanh nghiệp:

Quy định này sẽ được áp dụng ở mức độ cao hơn cho phép theo luật hiện hành. Chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện ngụ ý, bảo đảm, đại diện hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù là trong hợp đồng, biên bản thỏa thuận (kể cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc bằng cách khác, ngay cả khi có thể dự đoán trước hoặc phát sinh; sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, trang web của chúng tôi; hoặc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên trang web của chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về: mất lợi nhuận, bán hàng, kinh doanh hoặc doanh thu; gián đoạn kinh doanh; mất tiền tiết kiệm dự kiến; mất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc uy tín; hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc gián tiếp nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do vi-rút, tấn công từ chối dịch vụ phân phối hoặc nội dung có hại công nghệ khác có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc nội dung độc quyền khác do bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc tải xuống bất kỳ nội dung nào từ nội dung đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nội dung đó.

Nếu bạn là người dùng tiêu dùng:

 • Một 'người tiêu dùng' có nghĩa là một cá nhân hành động cho các mục đích đó là toàn bộ hoặc chủ yếu bên ngoài thương mại, kinh doanh, thủ công hoặc nghề nghiệp của bạn. Nếu bạn đang sử dụng trang web của chúng tôi làm người tiêu dùng, bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ mất lợi nhuận, mất doanh nghiệp, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh nào. Các điều khoản này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Chính sách bảo mật của chúng tôi đặt ra các điều khoản mà chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. 

TRANH CHẤP VÀ LUẬT PHÁP

Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và hiểu theo luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Khi có tranh chấp xảy ra, Các bên sẽ tự bàn bạc giải quyết. Nếu không giải quyết được thì sẽ đưa ra Trọng tài kinh tế TP Hà nội. Quyết định của Trọng tài kinh tế TP Hà nội là quyết định cuối cùng bắt buộc các bên phải tuân thủ. 

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018


Giới thiệu về HANOMA.VN

HANOMA.VN là sàn giao dịch điện tử chuyên nghiệp và lớn nhất Việt nam về Máy móc, Thiết bị và Xe tải nặng. Danh mục sản phẩm bao gồm trên 12.500 model Xe Tải, Máy Móc , Thiết Bị các loại của hơn 1200 hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới về các lĩnh vực Xây Dựng, Giao Thông, Nông Lâm Nghiệp, Khai Khoáng, May Mặc, In ấn công nghiệp...HANOMA.VN cung cấp cho khách hàng mọi thông tin liên quan đến thị trường mua bán, vật tư-phụ tùng, cho thuê, vận chuyển, lao động việc làm, tài chính liên quan đến máy móc thiết bị một cách nhanh chóng, tiết kiệm, mọi lúc, mọi nơi.

3 năm trước