Đăng ký | Đăng nhập

Công Nghệ Làm Đường Sắt Của Tây.

10/12/2018
Xem công nghệ làm đường sắt của Tây mới thấy đất nước họ phát triển đã rất xa mình rồi. Không những máy móc họ hiện đại mà cả con người làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Cảm giác như mỗi một công nhân làm đường của họ như một chuyên gia, một kỹ sư chứ không phải công nhân bình thường nữa. Mong cho nước ta nhanh chóng đào tạo ra được những tầng lớp lao động chất lượng cao như người ta.
Các tin khác
Đăng tin của bạn