Bệnh viện K: 5 nhà đầu tư trúng thầu hơn 947 tỷ đồng liên doanh, liên kết

2 năm trước Nguồn: Báo Đấu Thầu

(BĐT) - Bệnh viện K trực thuộc Bộ Y tế là một trong những bệnh viện tuyến trung ương đã triển khai hình thức đầu tư xã hội hóa (XHH) trang thiết bị y tế (TTBYT). Sau gần 2 năm thực hiện Dự án Đầu tư, khai thác một số TTBYT tại Bệnh viện, đến nay hiệu quả thực hiện của dự án này ra sao?

Bệnh viện K đã thực hiện xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế được gần 2 năm. Ảnh: benhvienk.vn

Bệnh viện K đã thực hiện xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế được gần 2 năm. Ảnh: benhvienk.vn

Thực hiện 9 tiểu dự án liên doanh, liên kết

Đề án Sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết (LDLK) của Bệnh viện K được Bộ Y tế phê duyệt ngày 26/6/2018. Cùng ngày, Bệnh viện K phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư, khai thác một số TTBYT tại Bệnh viện với 9 tiểu dự án LDLK lắp đặt TTBYT. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý III, IV/2018. Loại hợp đồng là hợp tác kinh doanh với thời gian thực hiện 10 năm, bắt đầu từ năm 2019.

Đến cuối tháng 12/2018, kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đã được Bệnh viện K công bố với tổng giá trúng thầu là 947,161 tỷ đồng. 2 nhà đầu tư trúng thầu cung ứng nhiều dự án LDLK lắp đặt TTBYT nhất là Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư thiết bị y tế và Xuất nhập khẩu Sao Kim.

Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ trúng 3 dự án với tổng giá trúng thầu là 550,425 tỷ đồng, đặt máy tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Trong đó, Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống gia tốc tuyến tính điều biến liều có giá trúng thầu 194,616 tỷ đồng. Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống gia tốc xạ trị có chức năng xạ trị định vị có giá trúng thầu 130,755 tỷ đồng. Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống Gamma Knife có giá trúng thầu 225,054 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư thiết bị y tế và Xuất nhập khẩu Sao Kim cũng trúng thầu 3 dự án với tổng giá trúng thầu là 294,125 tỷ đồng, đặt máy tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Đó là, Dự án LDLK lắp đặt 2 hệ thống chụp MRI 1,5 Tesla có giá trúng thầu 164,96 tỷ đồng; Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống CT 128 lát cắt có giá trúng thầu 89,982 tỷ đồng; Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống CT 16 lát cắt có giá trúng thầu 39,183 tỷ đồng.

3 dự án còn lại do 3 nhà đầu tư khác trúng thầu. Cụ thể, Công ty CP Phát triển ứng dụng công nghệ Y Cao trúng Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống CT Sim 64 dãy với giá trúng thầu là 44,8 tỷ đồng (đặt máy tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp). Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Bình Minh trúng Dự án LDLK lắp đặt 3 thiết bị đốt khối u bằng sóng Viba với giá trúng thầu là 12,82 tỷ đồng (đặt máy tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và cơ sở Quán Sứ). Công ty CP Đầu tư Forincons trúng Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống CT 64 lát cắt có giá trúng thầu hơn 44,991 tỷ đồng.

Nâng cao hiệu quả đầu tư xã hội hóa

Bệnh viện K cho biết, Bệnh viện đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư thực hiện đầu tư TTBYT bằng hình thức LDLK theo cơ chế không thành lập pháp nhân mới, các bên tham gia LDLK cùng góp tài sản, hoặc góp vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sử dụng cho mục đích LDLK. Các tài sản này được các bên tham gia LDLK cùng kiểm soát quản lý, sử dụng và được phân chia kết quả hoạt động theo hợp đồng đã ký giữa hai bên. Giá dịch vụ của các tiểu dự án LDLK được tính đúng, tính đủ, có tích lũy, nộp thuế theo quy định của Nhà nước. Giá dịch vụ kỹ thuật đều được công khai, niêm yết đầy đủ tại Bệnh viện theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện nay, theo Bệnh viện K, các máy đầu tư theo hình thức LDLK đều hoạt động tốt, phát huy được hiệu quả, góp phần giảm tình trạng quá tải tại Bệnh viện. Người dân được tiếp cận nhiều loại dịch vụ kỹ thuật mới, tiên tiến và điều trị hiệu quả.

Để tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả thực hiện đầu tư XHH, trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục quán triệt đến các đơn vị trong Bệnh viện chỉ sử dụng các TTBYT LDLK khi người bệnh có yêu cầu và khi các trang thiết bị được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước không đáp ứng được. Niêm yết công khai danh mục, mức giá dịch vụ từ hoạt động LDLK, dịch vụ theo yêu cầu để người bệnh biết, lựa chọn.

Đối với việc sử dụng máy đầu tư XHH để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho người bệnh có bảo hiểm y tế, các đơn vị phải giải thích rõ cho người dân biết, hiểu và đồng ý chi trả phần chi phí chênh lệch giữa mức giá được Bảo hiểm Y tế thanh toán và mức giá dịch vụ theo quy định về XHH, LDLK. Không được gợi ý, ép buộc người bệnh sử dụng dịch vụ y tế từ máy XHH, dịch vụ theo yêu cầu.

Hàng năm, Bệnh viện sẽ thực hiện rà soát, xem xét, thương thảo, điều chỉnh thời gian, giá thu đối với các máy, TTBYT thực hiện LDLK phù hợp với chi phí thực tế, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người bệnh, Bệnh viện và nhà đầu tư theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Giá dịch vụ sử dụng TTBYT theo các hợp đồng LDLK tại Bệnh viện K

TT

Dự án LDLK lắp đặt TTBYT

Nhà đầu tư trúng thầu

Tên dịch vụ

Giá sử dụng dịch vụ

1

Lắp đặt 1 hệ thống gia tốc tuyến tính điều biến liều

Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ

Dịch vụ xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều/ca

2.060.000 đồng/ngày

Dịch vụ xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính/ca

950.000 đồng/ngày

2

Lắp đặt 01 hệ thống gia tốc xạ trị có chức năng xạ trị định vị (SRS/SRT, SBRT)

Dịch vụ mỗi ca xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều

2.060.000 đồng/ngày

Dịch vụ xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính/ca

950.000 đồng/ngày

Dịch vụ xạ trị bằng máy gia tốc sử dụng kỹ thuật VMAT/ca

3.660.000 đồng/ngày

Xạ trị bằng máy gia tốc sử dụng kỹ thuật xạ phẫu/ca

11.500.000 đồng/ngày

3

Lắp đặt 1 hệ thống 01 hệ thống Gamma knife

Xạ phẫu bằng Gamma Knife

40.300.000 đồng/ca

4

Lắp đặt TTBYT 02 hệ thống chụp MRI 1,5 Tesla

Công ty TNHH Đầu tư TBYT và Xuất nhập khẩu Sao Kim

Chụp cộng hưởng từ có thuốc cản quang

2.900.000 đồng/ca

Chụp cộng hưởng từ không có thuốc cản quang

2.100.000 đồng/ca

5

Lắp đặt 1 hệ thống CT 128 lát cắt

Chụp CT scanner từ 64-128 dãy có thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang)

1.980.000 đồng/ca

Chụp CT scanner từ 64-128 dãy không có thuốc cản quang

1.740.000 đồng/ca

Chụp CT scanner toàn thân từ 64-128 dãy có thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang)

3.830.000 đồng/ca

Chụp CT scanner toàn thân từ 64-128 dãy không có thuốc cản quang

3.500.000 đồng/ca

6

Lắp đặt 01 hệ thống CT 16 lát cắt

Chụp CT scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang) là

1.000.000 đồng/ca

Chụp CT scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

875.000

đồng/ca

7

Lắp đặt 01 hệ thống CT Sim 64 dãy

Công ty CP Phát triển ứng dụng công nghệ Y Cao

Chụp CT scanner từ 64-128 dãy có thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang)

1.940.000 đồng/ca

Chụp CT scanner từ 64-128 dãy không có thuốc cản quang

1.740.000 đồng/ca

Chụp CT scanner toàn thân từ 64-128 dãy có thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang)

3.760.000 đồng/ca

Chụp CT scanner toàn thân từ 64-128 dãy có thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang)

3.450.000 đồng/ca

Chụp CT Sim 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang

1.940.000 đồng/ca

Chụp CT Sim 64 dãy - 128 dãy không thuốc cản quang

1.740.000 đồng/ca

8

Lắp đặt 03 thiết bị đốt khối u bằng sóng Viba

Công ty CP Dược và TBYT Bình Minh

Đốt sóng cao tần/vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm (bao gồm kim đốt vi sóng và dây dẫn tín hiệu)

13.140.000 đồng/ca

9

Lắp đặt 01 hệ thống CT 64 lát cắt

Công ty CP Đầu tư Forincons

Chụp CT scanner từ 64-128 dãy có thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang)

1.940.000 đồng/ca

Chụp CT scanner từ 64-128 dãy không có thuốc cản quang

1.740.000 đồng/ca

Chụp CT scanner toàn thân từ 64-128 dãy có thuốc cản quang (chưa bao gồm thuốc cản quang)

3.760.000 đồng/ca

Chụp CT scanner toàn thân từ 64-128 dãy không có thuốc cản quang

3.450.000 đồng/ca

Đấu thầu xanh hướng tới tăng trưởng xanh

(BĐT) - Xác định vai trò của tăng trưởng xanh trong việc thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách mua sắm công xanh, tích hợp các tiêu chí mua sắm công xanh vào quá trình lựa chọn nhà thầu.

8 tháng trước

Nâng tầm hàng Việt

(BĐT) - Theo Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), nội dung về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước sẽ tiếp tục được hoàn thiện, bổ sung các quy định nhằm tiến tới phát huy toàn diện chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc ưu tiên dùng hàng Việt.

8 tháng trước

Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn (Sagrifood) thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn

8 tháng trước

Thông báo mời chào giá

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thông cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu.

8 tháng trước

Đồng Nai: 3.757 tỷ đồng mua sắm tập trung thuốc năm 2023 - 2024

(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt kế hoạch mua thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh năm 2023 - 2024 với tổng dự toán 3.757,873 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

8 tháng trước

Hơn 300 tỷ đồng duy tu luồng hàng hải tại Hải Phòng

(BĐT) - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc vừa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải năm 2021 (đoạn Lạch Huyện) với giá dự toán 338,235 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước cấp để thực hiện nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải năm 2021 - 2022.

8 tháng trước

Gia Lai: Hơn 864 tỷ đồng mua thuốc tập trung giai đoạn 2023 - 2024

(BĐT) - UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 - 2024 với tổng dự toán 864,75 tỷ đồng.

8 tháng trước

Electric & Power Vietnam 2022 – Nơi hội tụ tinh hoa công nghệ điện Quốc tế

(BĐT) - Với sức nóng của thị trường điện và năng lượng tái tạo, triển lãm Electric & Power Vietnam 2022 lần thứ 8 chính thức diễn ra vào ngày 07 - 09 /09, tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC).

8 tháng trước