Đăng ký | Đăng nhập

Ai Là Nhà Lãnh Đạo Được Bảo Vệ Nghiêm Ngặt Nhất Thế Giới?

11/01/2019
Những vị tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Như bạn có thể biết những người được bảo vệ nhất trên hành tinh là những vị tổng thống. Họ có trách nhiệm lớn với việc điều hành đất nước nên họ cần sự bảo vệ tốt, thực sự tốt. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ nói về các nhà lãnh đạo được bảo vệ nhất và xem nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ họ. Hãy bắt đầu nào.
Các tin khác
Đăng tin của bạn