51 ủy viên tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương

1 năm trước Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

TTO - Trong khuôn khổ Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan trung ương lần thứ XIII, chiều 28-10, đại hội đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

51 ủy viên tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu của đại hội đối với nhân sự bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: TTXVN

Theo đó, đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 thành viên.

Tại đại hội, các đại biểu đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu, phương hướng hoạt động Đảng bộ khối trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Bùi Trường Giang cho biết năm 2020 diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. 

Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội đã và đang tăng cường hoạt động chống phá, tấn công chia rẽ nội bộ, đặc biệt tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; xuyên tạc, suy diễn, quy chụp chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự và việc tổ chức lấy ý kiến của các giai tầng xã hội góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Đồng thời, các thế lực thù địch lợi dụng diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, tình hình Biển Đông, dịch COVID-19 để xuyên tạc thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc, đặc biệt thành tựu gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nhằm gây tâm lý hoang mang, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Bám sát thực tiễn và nhiệm vụ được phân công, chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Ban Tuyên giáo trung ương phối hợp với lãnh đạo ban, tập trung chỉ đạo, phối hợp với lực lượng trong ngành tuyên giáo và cơ quan liên quan, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu công tác chỉ đạo các cơ quan lập pháp, quản lý kinh tế, văn hóa; xây dựng, hoàn thiện luật pháp, chính sách, cơ chế trách nhiệm tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. 

Toàn ngành quan tâm đầu tư đúng mức nguồn lực cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu Ban Bí thư ban hành văn bản chỉ đạo, phối hợp, đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội; xây dựng quy định với cán bộ, đảng viên trong lập, sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Ban Tuyên giáo trung ương tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí; đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng chuyên đề về vấn đề mới, vấn đề khó trong quá trình đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên rà soát, phát hiện, gỡ bỏ các website, blog, tài khoản mạng xã hội mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoàn thiện hạ tầng, đầu tư hệ thống cơ sở kỹ thuật; giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, phó bí thư thường trực Đảng ủy, phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đề xuất tiếp tục xây dựng Đảng bộ khối trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm trong tình hình mới. 

Theo đó, Đảng bộ khối cần ưu tiên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên "vừa hồng, vừa chuyên", có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ bởi "cán bộ là cái gốc của mọi công việc"; "muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối phần lớn làm công tác nghiên cứu, tham mưu, quản lý ở cấp chiến lược, mọi hành động, lời nói đều có tác động trực tiếp và ảnh hưởng sâu rộng đến hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm đề xuất Đảng ủy khối tập trung ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có "tâm sáng, trí minh", có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giỏi về nghiệp vụ, chuyên môn, tận tụy với nghề, có kiến thức thực tiễn, có tác phong làm việc khoa học. 

Cùng với đó, Đảng bộ khối xây dựng, hoàn thiện và cụ thể hóa quy chế phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ khối tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu.

Thực hiện nghị quyết Hội nghị trung ương 6 (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, ông Mai Văn Chính, bí thư Đảng ủy, phó trưởng Ban Tổ chức trung ương, đề xuất các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy khối quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí hành động trong các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị; thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết.

Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy khối khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện quy định, hướng dẫn kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; về cơ chế quản lý tài chính, ngân sách theo các nghị quyết của trung ương; về phân công, phân cấp giữa trung ương với địa phương.

Đảng ủy khối tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác; sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, tổ chức theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm trung gian, giảm số lượng cấp phó, cấp hàm; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo chương trình, ngày 29-10, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan trung ương lần thứ XIII họp phiên bế mạc.

Quảng Nam: Lũ rút chậm, nhiều nơi vẫn ngập, quốc lộ 1 thông đường

TTO - Đến sáng 25-10, lũ tại Quảng Nam rút chậm, một số khu vực thấp trũng vẫn còn ngập cục bộ. Quốc lộ 1 nước đã rút, xe cộ đã qua lại bình thường.

21 giờ trước

Từ 1-1-2022, xe kinh doanh không đổi biển số vàng bị phạt tới 8 triệu đồng

TTO - Ngày 25-10, thông tin từ Phòng CSGT TP.HCM, các xe của tổ chức, cá nhân đang kinh doanh vận tải biển số trắng phải đổi sang biển số vàng theo quy định. Từ ngày 1-1-2022, không đổi sang biển số vàng sẽ bị phạt đến 8 triệu đồng.

21 giờ trước

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão, hướng vào Bình Định - Khánh Hòa

TTO - Dự báo hôm nay (25-10), áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8. Dự kiến bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và khu vực trọng tâm ảnh hưởng là các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

21 giờ trước

Hơn 700 người ở Hóc Môn khai báo không trung thực, 'nhận nhầm' gói hỗ trợ đợt 3

TTO - Bà Lê Thụy Mỵ Châu - phó chủ tịch UBND huyện Hóc Môn (TP.HCM) - cho biết qua rà soát, đối chiếu trên hệ thống dữ liệu riêng của huyện này đã phát hiện 713 trường hợp kê khai không trung thực để nhận tiền hỗ trợ đợt 3.

21 giờ trước

Quảng Nam: Hơn 5.000 nhà bị ngập lũ, sơ tán 2.500 người, 1 người mất tích

TTO - Đợt mưa lũ trong hai ngày qua ở tỉnh Quảng Nam có hơn 5.000 ngôi nhà bị ngập nước, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 2.500 người dân đến nơi an toàn.

hôm qua

Đường sắt Bắc - Nam đã thông sau khi khắc phục đoạn bị treo ray vì lũ

TTO - Lúc 19h45, đoạn đường sắt Bắc - Nam bị lũ làm trôi nền đường làm treo ray giữa ga Núi Thành và ga Trị Bình (Quảng Ngãi) đã được thông tàu sau 1 ngày bị phong tỏa.

hôm qua

Đồng Nai cho xe buýt, taxi nội tỉnh chạy lại

TTO - Từ ngày 25-10, Đồng Nai cho xe buýt, taxi hoạt động nội tỉnh, còn xe buýt liên tỉnh chưa thực hiện cho đến khi có sự thống nhất của các địa phương.

hôm qua

Áp thấp nhiệt đới hướng về Bình Định đến Bình Thuận, ảnh hưởng bao trùm TP.HCM

TTO - Hồi 1h ngày 25-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

hôm qua